FAQ

Často kladené otázky. Nenašli ste odpoveď na vašu otázku. Nevadí, napíšte nám

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Neváhajte nás kontaktovať a celu poistnú udalosť vybavíme za Vás.
Ak je Vaše poškodené vozidlo poistené na živelné pohromy (krupobitie) kryté havarijným poistením, alebo máte pripoistené živelné pohromy k povinnému zmluvnému poisteniu, odporúčame škodovú udalosť čo najskôr nahlásiť poisťovni.

Viac informácii

Na nahlásenie škody si pripravte:

  • Číslo poistnej zmluvy vzťahujúce sa k poškodenému vozidlu.
  • Informáciu o vodičovi vozidla v čase vzniku škody, čas a miesto kedy sa stala poistná udalosť
  • Údaje o poškodenom vozidle (ŠPZ, VIN, značka a typ, rozsah škody)
  • Kontakt na Vás
  • Po nahlásení bude škodovej udalosti Vám bude pridelené číslo. Toto číslo uvádzajte pri akejkoľvek komunikácii s poisťovňou a servisom.
  • Po pridelení čísla zaregistrovanej udalosti nás bezodkladne kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Spoločne dohodneme termín opravy v spolupracujúcom servise najbližšie k miestu Vášho bydliska.

Ako prebieha oprava po krupobití?

Prinesiete nám Vaše vozidlo na dohodnutý termín.
Na dôkladne umytom vozidle je potrebné naznačiť všetky poškodenia pomocou PDR lampy. V prípade že na vozidle sú aj iné poškodenia ako od krupobitia, tieto poškodenia značíme X a podľa dohody so zákazníkom ak je to technicky možné ich môžeme odstrániť.

Viac informácii

Následne je škodová udalosť zdokumentovaná za prítomnosti technika z Vašej poisťovne, vypracujeme cenovú kalkuláciu opravy a pošleme na schválenie do poisťovne. Po schválení je možné vozidlo bezodkladne opraviť.

Aká je cena opravy?

Cena za opravu preliačin po krupobití sa odvíja od viacerých faktorov:

  • Počtu preliačin
  • Veľkosti Preliačin
  • Umiestnenia preliačin na karosérii automobile
  • Materiál (hliník, plech)

Pre určenie výslednej ceny za opravu preliačin je potrebné vykonať obhliadku naším vyškoleným technikom.

Viac informácii

Bez fyzickej obhliadky je náročne stanoviť cenu za opravu.
Upozornenie: cena opravy stanovená na základe fotografií je iba orientačná, presnú cenu je možné určiť až po prehliadkou PDR technikom so špeciálnou lampou.

Vyžiadať cenovú ponuku

Za akú dobu mi opravíte vozidlo?

Pri poškodení vozidla krupobitím jed dĺžka opravy je priamo závislá od rozsahu poškodenia vozidla, pričom skutočný rozsah poškodenia je možné určiť až po nasvietení vozidla špeciálnou PDR lampou. Pri strednom poškodení krupobitím (200-500 jamôk na celom vozidle) vozidlo opravíme počas jedného pracovného dňa. Pri väčšom poškodení sa doba opravy môže pretiahnuť na dva alebo tri dni.

Kompletná doba opravy (vrátane vystavenia krycieho listu a odovzdania vozidla späť zákazníkovi) poškodeného vozidla je približne do 4 pracovných dní. Po vykonanej oprave a dôslednej kontrole opravy, si z poisťovne vyžiadame krycí list, po vystavení krycieho listu z poisťovne odovzdávame bezodkladne vozidlo zákazníkovi. Čas vystavenie krycieho listu od poisťovne je individuálny. Vo výnimočných prípadoch a dohode so zákazníkom vieme odovzdať vozidlo po oprave aj bez krycieho listu.

Pri oprave preliačin, spôsobených parkovaním, vandalizmom alebo iných deformácií karosérie sa čas opravy preliačin počíta v horizonte pár hodín.

Asistenčné služby u nás?

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v spolupráci s poisťovňami, servismi, predajcami automobilov Vám garantujeme bezproblémové vybavenie celej poistnej udalosti v čo najkratšom možnom čase. Počas celej doby opravy sme Vám plne k dispozícii a snažíme sa ak je to možné vyhovieť všetkým požiadavkám našich zákazníkov tykajúcich sa opravy.

Kde mi opravíte vozidlo?

Náš servis nájdete na Medovej ulici v Prešove. Oprava nie je viazaná na naše sídlo a po dohode vieme opraviť Vaše vozidlo aj u našich zmluvných partneroch po celej SR.